Cabecera-subvencion-linhaIII

Liña III: Axudas á conciliación da vida laboral, familiar e persoal

Esta empresa é beneficiaria dunha axuda do programa do Fondo Social Europeo. O obxectivo principal desta axuda é mellorar a conciliación la- boral, persoal e familiar dos empregados. O resultado que se pretende é mellorar as condicións laborais.